User description

De fortuneipalm moet in de zomer veel water ontvangen, dat zal hij verwelkomen. Met de hitte neemt hij overvloedig vocht op vanuit de aarde, dus maak de kluit kletsnat.

If you treasured this article and you simply would like to be given more info concerning winterharde palmbomen kindly visit our own web-site.